Professional Communication

- presis formidling og kommunikasjon


 

Engelsk korrekturlesing og norsk-engelsk/engelsk-norsk oversettelse:

 medisinsk forskning, psykologi, psykiatri og farmakologi.

 

Eksperthjelp i effektiv engelskopplæring.

 

Undervisning innen psykiatrisk sykdomslære, psykisk helsearbeid og forskningsmetode.