Oversetting

Vi oversetter spørreskjemaer, fagartikler, manualer og lærebøker. Vi har spesialkompetanse innenfor medisinsk forskning, psykologi, psykiatri og farmakologi, men oversetter også skjønnlitteratur (norsk til engelsk), tekster og artikler som omhandler andre temaer. Send oss gjerne din tekst for uforpliktende vurdering og kostnadsoverslag: post@profcom.no

 

Korrekturlesing og redigering

Internasjonal publisering krever presist og lettfattelig språk, korrekt grammatikk og tegnsetting. Vi tar leserens perspektiv, samtidig som vi tar vare på forfatterens stemme. Vi korrekturleser (språkvasker) og redigerer tekster innenfor flere fagområder, og har selv spesialkompetanse innenfor medisinsk forskning, psykologi, psykiatri og farmakologi.

Skillet mellom korrekturlesing (sjekke ordvalg, mindre feil og overflødig tekst) og redigering (flytte setninger, fjerne/tilføye informasjon, og noen ganger foreslå referanser) er ofte uklart. Ved denne typen tjenester tar vi betalt pr time. De fleste vitenskapelige artikler tar mellom 3 og 9 timer å språkvaske, avhengig av opprinnelig språkkvalitet. Ta gjerne kontakt for uforpliktende vurdering og kostnadsoverslag: post@profcom.no

Se også "skrivetips" under menyen NOR.

 

Engelskkurs

Engelskundervisningen kan skreddersys til dine behov. Noen eksempler: hvis du trenger ekstra språkhjelp før du skal på et forretningsmøte, holde et foredrag eller presentere et prosjekt i utlandet. Vi bruker anerkjente bøker på ulike nivå. Ditt ønske, kursets formål og dine språkkunnskaper avgjør utformingen av kurset.  

Bøkene Bridges 1 and 2 (Folkeuniversitets forlag) er egnet for de som ikke har praktisert sine engelskkunnskaper på en stund, og som trenger en oppfriskning av grunnleggende ferdigheter for å komme i gang raskt. Ellers finnes det flere bøker å velge blant for mer spesifikke temaer og formål fra Oxford or Cambridge Press. For de som er litteratur- interessert, tilbyr vi et uformelt kurs basert på “bokklubb-modell”. Det vil si at du/dere velger boken vi skal lese, og at vi møtes for å diskutere den i en liten gruppe. Dette er ofte intellektuelt stimulerende og engasjerende, og atmosfæren er uformell. Mange opplever at det er lettere å lære språk i slike grupper enn i tradisjonelle språkkurs.

Har du spørsmål? Ta kontakt: post@profcom.no