PSYKIATRI OG PSYKISK HELSEARBEID

Ottar Bjerkeset, lege dr med, jobber som psykiater i egen privat praksis i Levanger (www.drbjerkeset.no). Han er også forskningsrådgiver ved Forsknings- og Utviklingsavdelingen (FoU) ved Sykehuset Levanger og førsteamanuensis i voksenpsykiatri ved Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU i Trondheim (http://www.ntnu.edu/).

 

 

Gjennom ProfCom tilbyr han undervisning og veiledning innenfor psykiatri og mental helse:

 

• Undervisning i kliniske psykiatriske temaer: affektive lidelser, angstlidelser, personlighetsforstyrrelser, psykiatrisk epidemiologi, forskningsmetoder og psykofarmakologi. Øvelser, rollespill, filmsnutter og gruppearbeid blir ofte brukt i undervisningen. Særlig aktuelt for grunnutdanningen og psykiatrisk videreutdanning for sykepleiere, vernepleiere og fysioterapeuter. Men også andre utdanningsretninger innen helsetjenesten, interesseorganisasjoner og skolevesen kan ha nytte av slik undervisning. Ferdig forelesningsscript (Powerpoint) er inkludert i prisen og blir sendt til oppdragsgiver på e-mail på forhånd.

• Klinisk undervisning og veiledning (generell voksenpsykiatri, poliklinikker)

 

Forelesninger og kurs kan holdes på norsk, engelsk eller tysk.
Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Ottar direkte: ottar@profcom.no
Tlf: 92014159