Forskning

Mesteparten av min forskning handler om krysningspunktet mellom klinisk psykologi, mental helse, organisasjonspsykologi og arbeidsliv. Jeg har også en interesse i bruk av ny teknologi i behandling og undervisning. For en oversikt over mine hovedpublikasjoner, besøk min Google Scholar-side eller profil på Researchgate. Du kan også besøke hjemmesidene mine hos Nord universitet og NTNU for mer informasjon om min forskning og undervisning der. Under ser du også to presentasjoner av mine to, så langt, største prosjekter.

Se oversikt over forskningsprosjektene mine, og se på de tilgjengelige artiklene som ligger på Researchgate.

Se en oversikt over hovedpublikasjonene (fagfellevurderte artikler og bøker) på Google Scholar.

Besøk siden min som førsteamanuensis, underviser og forsker i samfunnspsykologi ved Nord universitet.

Besøk siden min som førsteamanuensis II, underviser og forsker i organisasjonspsykologi ved NTNU.

Musikerhelseprosjektet

Salutogene intervensjoner i organisasjoner

Psykologspesialist Jonas Vaag PhD - epost: jonas.vaag@tankerom.no