Veiledning

Ønsker du veiledning? Jeg har lang erfaring fra psykologfaglig virksomhet i Trøndelagsregionen, og har også de siste årene drevet med forskning, vitenskapelig publisering, bokprosjekter og populærvitenskapelig formidling. Les mer om tilbudet mitt her, og meld din interesse i skjemaet nederst på siden.

Kort om meg

Mitt navn er Jonas, jeg er psykologspesialist (med spesialisering i klinisk samfunnspsykologi) og førsteamanuensis i samfunnspsykologi og organisasjonspsykologi ved Nord universitet og NTNU.

Av akademisk bakgrunn har jeg doktorgrad i samfunnsmedisin, og har opparbeidet meg bred erfaring og kunnskap om hvordan man utarbeider vitenskapelige publikasjoner og bøker. Jeg har også lang erfaring som veileder innenfor alle nivåer ved universitetet (bachelor til phd).

I tillegg til å være forsker og underviser i universitetssystemet leder jeg kurssamlinger på spesialiteten i allmenn- og samfunnspsykologi, og jobber også aktivt med psykologisk formidlingsarbeid. Blant annet driver jeg podcasten Psykologlunsj sammen med to andre kolleger. I 2018 vant jeg formidlingsprisen ved Nord universitet.

Tidligere har jeg veiledet spesialistkandidater på individuell basis, men nå ønsker jeg å tilby dette systematisk for psykologer i spesialisering. Jeg vet at det skriftlige arbeidet er noe mange utsetter til siste slutt, og jeg ønsker at de som deltar i veiledning hos meg skal få oppleve at de ender opp med et konkret resultat.

Veiledningsgruppe i samfunns- og allmennpsykologi

Jeg er kursleder og foredragsholder på flere deler av spesialistutdanningen i samfunns- og allmennpsykologi, og tilbyr også veiledningsgrupper i perioder hvor det er psykologer i Midt-Norge som har behov for dette. Denne veiledningen foregår i Trondheim og foregår i intensive bolker 1 gang i måneden. Ta kontakt på jonas.vaag@tankerom.no eller send forespørsel i skjemaet nederst.

Veiledning på spesialistoppgave

I forbindelse med spesialistutdanningen til Norsk Psykologforening kan man benytte inntil 20 timer på veiledning i tilknytning til spesialistoppgaven. Spesialistoppgaven kan ofte ende opp som noe som blir satt på vent i spesialistløpet. Mange lar denne oppgaven vente helt til slutten, og en del psykologer ender opp med forsinkede spesialiseringsløp fordi skrivearbeidet blir satt på vent.

Pakke på 20 timers veiledning på spesialistoppgave

Jeg tilbyr 15 timers gruppeveiledning for grupper på 4 personer. En typisk rytme på veiledningen vil være at gruppeveiledningene går over en periode på 10 uker, med 3 timers veiledning annenhver uke (til sammen 5 samlinger). Veiledningene foregår på nett, hvor deling og kommentering på tekst står sentralt.

Veiledningsgruppene vil ha tilgang til ekstraressurser (råd og tips) for å kunne gjøre det skriftlige arbeidet lettere i skriveperioden. Målet med veiledningen vil være å bli ferdig med oppgaven innen rimelig tid fra oppstart.

De resterende 5 veiledningstimene vil foregå som individuell veiledning på oppgaven. Disse timene blir fortrinnsvis plassert på ukene imellom samlingene, slik at hver enkelt får mulighet til å følge progresjonen til gruppa. Dette tilpasses imidlertid hver enkelt.

Struktur på veiledning i forbindelse med spesialistoppgave

På første samling får deltakerne tilgang til nettressursene. Samlingene vil bli forsøkt sammensatt med personer som er noenlunde likt i løpet med spesialistoppgaven. Derfor vil strukturen i samlingene bli litt ulike avhengig av hvor langt medlemmene i gruppen har kommet fra før.

  1. Samling - Bli kjent og arbeid med problemstilling med utgangspunkt i ulike oppgavetyper.

  2. Samling - Litteratursøk og arbeid med innledning/teoridel.

  3. Samling - Metode og analysearbeid.

  4. Samling - Resultat og diskusjon.

  5. Samling - Sluttføring av oppgaven.

Individuell veiledning gis i periodene mellom samlingene, slik at hver enkelt får mulighet til å få innspill og kommentarer på sin egen skriveprosess.

Psykologspesialist Jonas Vaag PhD - epost: jonas.vaag@tankerom.no